zoner.cz   |   regZone.cz   |   czechia.com   |   inShop.cz   |   inMail.cz   |   Interval.cz   |   ZonerPress.cz   |   inPage.cz   |   Zonerama.cz
přihlášení k účtu
novinky

19. 5. 2017
UPOZORNĚNÍ: U nově zřizovaných služeb je výchozí verze PHP 7.0.
3. 5. 2017
UPOZORNĚNÍ: Na serveru se stále ještě pracuje. Zatím jsme přidali platný SSL certifikát pro všechny domény a spustili podporu HTTP/2. Dále jsme nahradili PHP běžící jako modul Apache za php-fpm. To umožní v dohledné době výběr verze PHP mezi PHP 5.6 a PHP 7.0.
20. 4. 2017
UPOZORNĚNÍ: MySQL 5.6 bylo nahrazeno Percona Server for MySQL a jako bonus můžete využívat TokuDB, který je 20x rychlejší než původní MySQL InnoDB engine.
archiv
doporučená knihaMySQL profesionálně
Optimalizace pro vysoký výkon
712 stran, cena 621,- Kč

koupit
vlákno

Kategorie: Server PHP5.cz

seznam kategorií | nové téma | hledat

administrace pomocí .htaccess
Od: Roman Pašek
Posláno: 16. 8. 2016 14:00:27
Zdravím,

poprvé zkouším vytvořit jednoduchý CMS. Snažím se zaheslovat administraci pomocí .htaccess a .htpasswd. Dělal jsem to podle návodu a nefunguje mi to.

http://romanpasek.php5.cz/cms/admin/

.htaccess mám napsaný:
AuthUserFile /cms/admin/.htpasswd
AuthName "Administrace"
AuthType Basic
Require valid-user

.htpasswd mám napsaný: (admin:heslo)
admin:$apr1$m4eKmEDU$3zD/AC16TF5OOAfOX9jct.

Pokud mi to někdo vysvětlí, tak budu moc rád.

Re: administrace pomocí .htaccess
Od: radek
Posláno: 17. 8. 2016 09:22:00
zkus přidat do .htaccess
Order deny,allow

Re: administrace pomocí .htaccess
Od: Roman Pašek
Posláno: 17. 8. 2016 13:43:58
nejde. vypíše to error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at (můj mail)@seznam.cz to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Re: administrace pomocí .htaccess
Od: radek
Posláno: 22. 8. 2016 11:21:11
Zkusit ještě upravit cestu.
AuthUserFile /www/sites/9/site799/public_html/.htpasswd

Re: administrace pomocí .htaccess
Od: Roman Pašek
Posláno: 30. 8. 2016 08:57:26
pořád stejný problém

Re: administrace pomocí .htaccess
Od: radek
Posláno: 10. 9. 2016 18:23:17
Teď jsem to zkoušel a takhle mi to funguje.
v .htaccess:
AuthUserFile /www/sites/9/site799/public_html/.htpasswd
AuthName "administrace"
AuthType Basic
Require valid-user
Order deny,allow

v .htpasswd
admin: a vygenerované heslo generatorem